Promocja produktów pod marką Storage Partners na rynkach międzynarodowych

 

Beneficjent Storage Partners Sp. z o.o. Sp. K. realizuje projekt pn.

 

„Promocja produktów pod marką Storage Partners na rynkach międzynarodowych”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020,

działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw,

poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

 

Cele i planowane efekty projektu: Celem projektu jest zdobycie nowych kontrahentów na rynku międzynarodowym, w tym rynkach perspektywicznych - wybranym rynkiem docelowym są Stany Zjednoczone. Planuje się to osiągnąć poprzez działania promocyjne realizowane zgodnie z założeniami programu promocji dla branży maszyn i urządzeń. Okresie realizacji projektu i kolejnego roku zaplanowano podpisanie 15 zagranicznych kontraktów handlowych, a także uzyskanie skumulowanych przychodów z eksportu na poziomie 60 400 000,00 złotych. Rezultaty projektu pozwolą na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, w szczególności na ekspansję na rynkach zagranicznych. Branża, w której działa firma jest w wysokim stopniu wyspecjalizowana, dlatego dla rozwoju konkurencyjności konieczne jest docieranie z ofertą do możliwie wielu odbiorców i zwiększanie rozpoznawalności marki.Wartość projektu: 
521 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 390 975,00 PLN

 

 

Projekt realizowany w okresie 12/03/2020 – 30/06/2022

 

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Kamila Białecka, tel. 602 388 198

Powrót do góry